Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:26 Torsdag 2017-03-16 kl. 10:00

Torsdag 2017-03-16 kl. 10:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2016/17:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:26
Datum och tid: 2017-03-16 10:00
Plats: RÖ 7-26

1. Information från Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) och Agrifood
Information med anledning av rapporten Fiske i fjärran vatten (Sieps 2016:12)

2. Fiskeripolitik (MJU14)
Beredning
Motioner
Föredragande: CN

3. Inkomna EU-dokument m.m.
Föredragande: CN och AS

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 21 mars 2017 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Rapporten Fiske i fjärran vatten (Sieps 2016:12)
Punkt 2: PM och motioner
Punkt 3: Inkomna EU-dokument

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Utskottets arbetsplan