Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:27 Tisdag 2017-03-21 kl. 11:00

Tisdag 2017-03-21 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2016/17:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:27
Datum och tid: 2017-03-21 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Kommissionens förslag om ändring av direktiv 2003/87/EG för att förlänga nuvarande begränsade räckvidd för luftfartsverksamhet och förbereda för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd från och med 2021
Överläggning
KOM (2017) 54
Isabella Lövin
Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat
Utrikesdepartementet

2. Särskild information om Land Use, Land-Use Change and Forestry (LULUCF)
Information
Isabella Lövin
Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat
Utrikesdepartementet

3. Justering av protokoll

4. Riksrevisionens rapport om statens förorenade områden
Beredning
Föredragande: ALK

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 23 mars 2017 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: PM
Punkt 2: PU tidigare överläggning i MJU
Punkt 3: Protokoll 2016/17:25
Punkt 4: PM

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Utskottets arbetsplan