Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:28 Torsdag 2017-03-23 kl. 10:00

Torsdag 2017-03-23 kl. 10:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2016/17:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:28
Datum och tid: 2017-03-23 10:00
Plats: RÖ 7-26

1. Justering av protokoll

2. Djurskydd (MJU12)
Justering
Motioner
Föredragande: NL

3. Offentliggörande av uppgifter om ekologiska aktörer (MJU18)
Justering
Prop. 2016/17:80 och en motion
Föredragande: BW

4. En livsmedelsstrategi för Sverige (MJU24)
Fråga om att ge försvarsutskottet, skatteutskottet, socialutskottet och utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över prop. 2016/17:104 En livsmedelsstrategi för Sverige och motioner.

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 30 mars 2017 kl. 08.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2016/17:26
Punkt 2-3: förslag till betänkande
Punkt 4: PM

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Utskottets arbetsplan