Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:29 Torsdag 2017-03-30 kl. 08:00

Torsdag 2017-03-30 kl. 08:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2016/17:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:29
Datum och tid: 2017-03-30 08:00
Plats: RÖ 7-26

1. Jordbruks- och fiskeråd den 3-4 april 2017
Information
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Näringsdepartementet

2. Justering av protokoll

3. Skogspolitik (MJU13)
Justering
Föredragande: AT

4. Arbetsplan 3 VT 2017
Föredragande: BW

5. Inkomna skrivelser

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 4 april 2017 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Kommenterad dagordning med bilagor
Punkt 2: Protokoll 2016/17:27 och 28
Punkt 3: Förslag till betänkande
Punkt 4: Arbetsplan
Punkt 5: Inkomna skrivelser


Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Utskottets arbetsplan