Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:30 Tisdag 2017-04-04 kl. 11:00

Tisdag 2017-04-04 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2016/17:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:30
Datum och tid: 2017-04-04 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Justering av protokoll

2. Avfall och kretslopp (MJU15)
Justering
Motioner
Föredragande: EH

3. Riksrevisionens rapport om statens förorenade områden (MJU19)
Justering
Skrivelse 2016/17:111
Föredragande: ALK

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 6 april 2017 kl. 09.00.

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2016/17:29
Punkt 2-3: Förslag till betänkande

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Utskottets arbetsplan