Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:34 Tisdag 2017-05-02 kl. 11:00

Tisdag 2017-05-02 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2016/17:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:34
Datum och tid: 2017-05-02 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Uppvaktning av Sveriges konsumenter
Uppvaktning med anledning av prop. 2016/17:104 En livsmedelsstrategi för Sverige

2. Ändring i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel (MJU21)
Justering
Prop. 2016/17:155
Föredragande: NL

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Torsdagen den 4 maj 2017 kl. 08.00.

Bilagor


Punkt 2: Förslag till beslut


Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Utskottets arbetsplan