Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:35 Torsdag 2017-05-04 kl. 08:00

Torsdag 2017-05-04 kl. 08:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2016/17:35


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:35
Datum och tid: 2017-05-04 08:00
Plats: RÖ 7-26

1. Jordbruks- och fiskeråd 11 maj 2017
Information
Näringsdepartementet
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht

2. Justering av protokoll

3. Bemyndigande om avfallsförebyggande åtgärder och sanktioner avseende otillåten insamling av elavfall (MJU20)
Justering
Prop. 2016/17:147
Föredragande: BW

4. Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige (MJU24)
Beredning
Prop. 2016/17:146, motioner och yttrande från trafikutskottet
Föredragande: ALK

5. Inkomna EU-dokument
Föredragande: ALK

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdag 9 maj 2017 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Kommenterad dagordning med bilagor
Punkt 2: Protokoll 2016/17:33
Punkt 3: Förslag till beslut
Punkt 4: PM, motionshäfte och yttrande från TU
Punkt 5: Lista inkomna EU-dokument m.m.

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Utskottets arbetsplan