Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:36 Tisdag 2017-05-09 kl. 11:00

Tisdag 2017-05-09 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2016/17:36


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:36
Datum och tid: 2017-05-09 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Justering av protokoll

2. Övergripande miljöfrågor (MJU22)
Beredning
Motioner
Föredragande: AS

3. En livsmedelsstrategi för Sverige (MJU23)
Beredning
Prop. 2016/17:104, motioner och yttranden från försvarsutskottet, skatteutskottet, socialutskottet och utbildningsutskottet
9 maj, s. 1–166 (t.o.m. Strategiskt område Kunskap och innovation)
11 maj, s. 167–275 (fr.o.m. Hållbar produktion och produktionsresurser)
Föredragande: CN och EH

4. Vårändringsbudget för 2017
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2016/17:99 och en motion
Föredragande: BW

5. Årsredovisning för staten
Fråga om yttrande till finansutskottet
Skriv. 2016/17:101
Föredragande: BW

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 11 maj 2017 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2016/17:34
Punkt 2: PM och motioner
Punkt 3: PM, motioner och yttranden från FöU, SkU, SoU och UbU
Punkt 4: PM och motion
Punkt 5: PM

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Utskottets arbetsplan