Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:37 Torsdag 2017-05-11 kl. 10:00

Torsdag 2017-05-11 kl. 10:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2016/17:37


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:37
Datum och tid: 2017-05-11 10:00
Plats: RÖ 7-26

1. Uppvaktning av Eldrimner, nationellt resurscentrum för mathantverk
Uppvaktning med anledning av prop. 2016/17:104 En livsmedelsstrategi för Sverige

2. Justering av protokoll

3. En livsmedelsstrategi för Sverige (MJU23)
Fortsatt beredning
Prop. 2016/17:104, motioner och yttranden från försvarsutskottet, skatteutskottet, socialutskottet och utbildningsutskottet
Ärendets planering:
11 maj, s. 167–275 (fr.o.m. Hållbart jordbruk och hållbar livsmedelsproduktion)
Föredragande: CN och EH

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 18 maj 2017 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 2: Protokoll 2016/17:35
Punkt 3: PM, motioner och yttranden från FöU, SkU, SoU och UbU


Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Utskottets arbetsplan