Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:38 Torsdag 2017-05-18 kl. 10:00

Torsdag 2017-05-18 kl. 10:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2016/17:38


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:38
Datum och tid: 2017-05-18 10:00
Plats: RÖ 7-26

1. Information från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

2. Justering av protokoll

3. Övergripande miljöfrågor (MJU22)
Justering
Motioner
Föredragande: AS

4. Vårändringsbudget för 2017
Justering
Prop. 2016/17:99 och en motion
Föredragande: BW

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 1 juni 2017 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 2: Protokoll 2016/17:36 och 37
Punkt 3-4: Förslag till beslut

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Utskottets arbetsplan