Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:39 Torsdag 2017-06-01 kl. 10:00

Torsdag 2017-06-01 kl. 10:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2016/17:39


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:39
Datum och tid: 2017-06-01 10:00
Plats: RÖ 7-26

1. Justering av protokoll

2. Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige (MJU24)
Justering
Prop. 2016/17:146 och motioner
Föredragande: ALK

3. En livsmedelsstrategi för Sverige (MJU23)
Justering
Prop. 2016/17:104 och motioner
Föredragande: CN och EH

4. Inkomna EU-dokument
Föredragande: NL

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 8 juni 2017 kl. 08.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2016/17:38
Punkt 2-3: Förslag till beslut
Punkt 4: Lista inkomna EU-dokument m.m.

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Utskottets arbetsplan