Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:4 Tisdag 2016-10-11 kl. 11:00

Tisdag 2016-10-11 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2016/17:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:4
Datum och tid: 2016-10-11 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Justering av protokoll

2. Vildsvin och viltskador (MJU4)
Behandling
Proposition 2015/16:199
Föredragande: EH

3. Inkomna EU-dokument m.m
Föredragande: ALK

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen 13 oktober 2016 kl 07.30

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2016/17:2 och 3
Punkt 2: PM
Punkt 3: Lista inkomna EU-dokument

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider