Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:40 Torsdag 2017-06-08 kl. 08:00

Torsdag 2017-06-08 kl. 08:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2016/17:40


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:40
Datum och tid: 2017-06-08 08:00
Plats: RÖ 7-26

1. Jordbruks- och fiskeråd 12 juni 2017
Information
Statssekreterare Elisabeth Backteman
Näringsdepartementet

2. Utskottets arbetsplan
Föredragande: BW

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Torsdagen den 15 juni 2017 kl. 08.00

Bilagor


Punkt 1: Kommenterad dagordning med bilagor
Punkt 2: Arbetsplan

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Utskottets arbetsplan