Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:41 Torsdag 2017-06-15 kl. 08:00

Torsdag 2017-06-15 kl. 08:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2016/17:41


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:41
Datum och tid: 2017-06-15 08:00
Plats: RÖ 7-26

1. Kl. 08.00 Miljöråd 19 juni 2017
Information om dagordningspunkterna 4 och 6 d
Eva Svedling
Statssekreterare
Utrikesdepartementet

2. Kl. 08.30 Miljöråd 19 juni 2017
Information om dagordningspunkterna 1-3, 5, 6 a-c och e-h.
Karolina Skog
Miljöminister
Miljö- och energidepartementet

3. Justering av protokoll

4. Inkomna EU-dokument m.m.
Föredragande: NL och CN

5. Bemyndiganden
Föredragande: BW

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Måndagen den 28 augusti 2017 kl. 14.00


Bilagor


Punkt 1-2: Kommenterad dagordning med bilagor
Punkt 3: Protokoll 2016/17:39 och 40
Punkt 4: Lista inkomna EU-dokument m.m.

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Utskottets arbetsplan