Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:42 Måndag 2017-08-28 kl. 14:00

Måndag 2017-08-28 kl. 14:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2016/17:42


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:42
Datum och tid: 2017-08-28 14:00
Plats: RÖ 7-26

1. Ändringar i fiskelagen (MJU3)
Beredning
Prop. 2016/17:183
Föredragande: NL

2. Bränslekvalitetsdirektivets specificerade rapporteringskrav och utsläppsmål (MJU4)
Beredning
Prop. 2016/17:193
Föredragande: HR

3. Inkomna EU-dokument
Föredragande: CN, AS, NL, HR och ALK

4. Inkomna skrivelser
Föredragande: BW

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 21 september 2017 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1-2: PM
Punkt 3: Lista inkomna EU-dokument m.m.
Punkt 4: Tre inkomna skrivelser
Punkt 5: Rapport efter FAO-konferens

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Utskottets arbetsplan
Program för utskottets länsresa till Skåne
Särskild rapport EU:s fiskerikontroller
Rapport Maltas avslutade ordförandeskap
Rapport Estlands ordförandeskap