Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:5 Torsdag 2016-10-13 kl. 07:30

Torsdag 2016-10-13 kl. 07:30

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2016/17:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:5
Datum och tid: 2016-10-13 07:30
Plats: RÖ 7-26

1. Kl. 07.30 Kommissionens förslag om hormonstörande ämnen
Överläggning
KOM (2016) 350
Karolina Skog
Miljöminister
Miljö- och energidepartementet

2. Miljöråd 17 oktober 2016
Information om dagordningspunkterna 1-3 och 5-7.
Karolina Skog
Miljöminister
Miljö- och energidepartementet

3. Kl. 08.15 Kommissionens förslag om utsläpp av växthusgaser m.m.
Överläggning
Isabella Lövin
Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat
Utrikesdepartementet
KOM (2016) 479
KOM (2016) 482
KOM (2016) 500

4. Miljöråd 17 oktober 2016
Information om dagordningspunkten 4.
Isabella Lövin
Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat
Utrikesdepartementet

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 18 oktober 2016 kl. 11.00.

Bilagor


Punkt 1: PM och KOM (2016) 350
Punkt 2: Kommenterad dagordning med bilagor
Punkt 3: PM och KOM (2016) 479, 482 och 500
Punkt 4: Kommenterad dagordning med bilagor


Dessutom bifogas:
Motionerna 1564 (M) och 2445 (SD), vildsvin
Preliminära sammanträdestider