Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:6 Tisdag 2016-10-18 kl. 11:00

Tisdag 2016-10-18 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2016/17:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:6
Datum och tid: 2016-10-18 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Justering av protokoll

2. Höständringsbudget
För ev yttrande till FiU
Prop. 2016/17:2
Föredragande: BW

3. Budgetramarna för utgiftsområde 20 och 23 (MJU1y)
För ev yttrande till FiU
Prop. 2016/17:1och motioner
Föredragande: BW

4. Politiken för global utveckling (MJU2y)
För ev yttrande till UU
Skr. 2015/16:182 och motion
Föredragande: CN

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdag 20 oktober 2016 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2016/17:4
Punkt 2: PM
Punkt 3: PM och motioner
Punkt 4: PM och motion


Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider