Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:7 Torsdag 2016-10-20 kl. 10:00

Torsdag 2016-10-20 kl. 10:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2016/17:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:7
Datum och tid: 2016-10-20 10:00
Plats: RÖ 7-26

1. Justering av protokoll

2. Vildsvin och viltskador (MJU4)
Justering
Prop. 2015/16:199 och motioner
Föredragande: EH

3. En utvidgad skyldighet att anmäla växtskadegörare (MJU5)
Prop. 2015/16:200
Föredragande: EF/BW

4. Inkomna EU-dokument m.m.
Föredragande: CN

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 25 oktober 2016 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2016/17:5
Punkt 2: Förslag till betänkande
Punkt 3: PM
Punkt 4: Lista inkomna EU-dokument m.m.Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Utskottets arbetsplan