Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:9 Torsdag 2016-11-10 kl. 08:00

Torsdag 2016-11-10 kl. 08:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2016/17:9


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:9
Datum och tid: 2016-11-10 08:00
Plats: RÖ 7-26

1. Jordbruks- och fiskeråd den 14-15 november 2016
Information
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Näringsdepartementet

2. Justering av protokoll

3. En utvidgad skyldighet att anmäla växtskadegörare (MJU5)
Justering
Prop. 2015/16:200
Föredragande: EF/BW

4. Politiken för global utveckling (MJU2y)
Justering
Skr. 2015/16:182 och motion
Föredragande: CN

5. Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel (MJU2)
Beredning
Prop. 2016/17:1 och motioner
Föredragande: ALK och CN

6. Inkomna EU-dokument m.m.
Föredragande: CM och HR

7. Överlämnande av motion
Fråga om överlämnande av motion 2016/17:824 y. 22 av Annie Lööf m.fl. (C) till utbildningsutskottet

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 15 november 2016 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Kommenterad dagordning med bilagor
Punkt 2: Protokoll 2016/17:7 och 8
Punkt 3: Förslag till betänkande
Punkt 4: Förslag till yttrande
Punkt 5: PM och motioner
Punkt 6: Lista inkomna EU-dokument m.m.
Punkt 7: Motion 2016/17:824


Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Utskottets arbetsplan