Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:1 Torsdag 2017-09-21 kl. 10:00

Torsdag 2017-09-21 kl. 10:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2017/18:1


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:1
Datum och tid: 2017-09-21 10:00
Plats: RÖ 7-26

1. Justering av protokoll

2. Ändringar i fiskelagen (MJU3)
Justering
Prop. 2016/17:183
Föredragande: NL

3. Bränslekvalitetsdirektivets specificerade rapporteringskrav och utsläppsmål (MJU4)
Justering
Prop. 2016/17:193
Föredragande: HR

4. Miljöbedömningar (MJU5)
Beredning
Prop. 2016/17:200 och motioner
Föredragande: AS

5. Inkomna EU-dokument
Föredragande: ALK och NL

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen 5 oktober 2017 kl. 07.30.

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2016/17:42
Punkt 2-3: Förslag till betänkande
Punkt 4: PM och motioner
Punkt 5: Lista inkomna EU-dokument m.m.

Dessutom bifogas:
PM Anslagsanvändning budgetåret 2017
Preliminära sammanträdestider