Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:10 Tisdag 2017-11-21 kl. 11:00

Tisdag 2017-11-21 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2017/18:10


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:10
Datum och tid: 2017-11-21 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Justering av protokoll

2. Genomförande av ändringar i dricksvattendirektivet (MJU7)
Justering
Prop 2017/18:25
Föredragande: AS

3. Kommissionens arbetsprogram 2018 (MJU3y)
Justering
KOM (2017) 650
Föredragande: AS

4. Inkomna skrivelser
Föredragande: BW

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 23 november 2017 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2017/18:8
Punkt 2: Förslag till betänkande
Punkt 3: Förslag till yttrande
Punkt 4: Inkomna skrivelser
Punkt 5: Information från it-avdelningen

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Utskottets arbetsplan