Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:11 Torsdag 2017-11-30 kl. 10:00

Torsdag 2017-11-30 kl. 10:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2017/18:11


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:11
Datum och tid: 2017-11-30 10:00
Plats: RÖ 7-26

1. Justering av protokoll

2. Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel (MJU2)
Justering
Prop 2017/18:1 och motioner
Föredragande: ALK, CN

3. Inkomna EU-dokument m.m.
Föredragande: CN

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 5 december 2017 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2017/18: 9 och 10
Punkt 2: Förslag till betänkande
Punkt 3: Lista inkomna EU-dokument m.m.

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Utskottets arbetsplan