Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:12 Tisdag 2017-12-05 kl. 11:00

Tisdag 2017-12-05 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2017/18:12


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:12
Datum och tid: 2017-12-05 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Information från Sveriges geologiska undersökningar (SGU)
Generaldirektören informerar om aktuella frågor

2. Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård (MJU1)
Justering
Prop. 2017/18:1 och motioner
Föredragande: HR och NL

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Torsdag den 7 december kl. 08.00

Bilagor


Punkt 2: Förslag till betänkande

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Utskottets arbetsplan