Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:13 Torsdag 2017-12-07 kl. 08:00

Torsdag 2017-12-07 kl. 08:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2017/18:13


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:13
Datum och tid: 2017-12-07 08:00
Plats: RÖ 7-26

1. Kommissionens förslag om fastställande för år 2018 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfiskefartyg, i vissa andra vatten
Överläggning
KOM(2017) 645
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Näringsdepartementet

2. Jordbruks- och fiskeråd den 11-12 december 2017
Information
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Näringsdepartementet

3. Justering av protokoll

4. Jakt och viltvård (MJU8)
Beredning
Motioner
Föredragande: IÅ

5. Inkomna EU-dokument m.m.
Föredragande: CN och HR

6. Utskottets arbetsplan 1 VT 2018
Föredragande: BW

7. Inkomna skrivelser
Föredragande: BW

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 14 december 2017 kl. 10.00


Bilagor


Punkt 1: PM och KOM(2017) 645
Punkt 2: Kommenterad dagordning med bilagor
Punkt 3: Protokoll 2017/18:11
Punkt 4: PM och motioner
Punkt 5: Lista inkomna EU-dokument m.m.
Punkt 6: Inkomna skrivelser
Punkt 7: Arbetsplan

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Utskottets arbetsplan