Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:14 Tisdag 2018-01-23 kl. 11:00

Tisdag 2018-01-23 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2017/18:14


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:14
Datum och tid: 2018-01-23 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Justering av protokoll

2. Jakt och viltvård (MJU8)
Justering
Motioner
Föredragande: IÅ

3. Vattenvård (MJU11)
Beredning
Motioner
Föredragande: ALK

4. Kommissionens förslag till införande av gemenskapsåtgärder för bekämpning av Newcastlesjukan
Subsidiaritetsprövning
KOM(2017) 742
Föredragande: NS

5. Inkomna EU-dokument
Föredragande: HR och ALK

6. Inkomna skrivelser
Föredragande: BW

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 25 januari 2018 kl. 08.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2017/18:12 och 13
Punkt 2: Förslag till betänkande
Punkt 3. PM och motioner
Punkt 4: PM och KOM(2017) 742
Punkt 5: Lista inkomna EU-dokument m.m.
Punkt 6: Inkomna skrivelser


Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Utskottets arbetsplan