Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:16 Tisdag 2018-01-30 kl. 11:00

Tisdag 2018-01-30 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2017/18:16


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:16
Datum och tid: 2018-01-30 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Justering av protokoll

2. Biologisk mångfald (MJU10)
Beredning
Motioner
Föredragande: HR

3. Fiskeripolitik (MJU13)
Beredning
Motioner
Föredragande: NL

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 1 februari 2018 kl. 08.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2016/17:14
Punkt 2-3: PM och motioner

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Utskottets arbetsplan