Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:2 Torsdag 2017-10-05 kl. 07:30

Torsdag 2017-10-05 kl. 07:30

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2017/18:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:2
Datum och tid: 2017-10-05 07:30
Plats: RÖ 7-26

1. Kommissionens förslag om fastställande för 2018 av fiskemöjligheter i Östersjön
Överläggning
KOM(2017) 461
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Näringsdepartementet

2. Jordbruks- och fiskeråd den 9 oktober 2017
Information
Ev. kompletterande information om avslutat maltesiskt och nytt estniskt ordförandeskap i EU
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Näringsdepartementet

3. Kl. 08.00 Miljöråd den 13 oktober 2017
Information om dagordningspunkterna 1-3, 5, 7 a) i, ii, iii, iv, b) och d)
Ev. kompletterande information om avslutat maltesiskt och nytt estniskt ordförandeskap i EU
Ev. kompletterande information om hormonstörande ämnen KOM(2017) 5467
Miljöminister Karolina Skog
Miljö- och energidepartementet

4. Miljöråd den 13 oktober 2017
Information om dagordningspunkterna 4, 6 och 7 a) v och c)
Ev. kompletterande information om avslutat maltesiskt och nytt estniskt ordförandeskap i EU
Statssekreterare Eva Svedling
Utrikesdepartementet

5. Justering av protokoll

6. Inkomna EU-dokument
Föredragande: NL

7. Inkomna skrivelser
Föredragande: BW

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 12 oktober 2017 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: PM och KOM(2017) 461
Punkt 2: Kommenterad dagordning med bilagor, PM Maltas och Estlands ordf.skap
Punkt 3: Kommenterad dagordning med bilagor, PM Maltas och Estlands ordf.skap, KOM(2017) 5467
Punkt 4: Kommenterad dagordning med bilagor, PM Maltas och Estlands ordf.skap
Punkt 5: Protokoll 2017/18:1
Punkt 6: Lista inkomna EU-dokument m.m.
Punkt 7: Inkomna skrivelser

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Utskottets arbetsplan