Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:21 Torsdag 2018-03-08 kl. 10:00

Torsdag 2018-03-08 kl. 10:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2017/18:21


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:21
Datum och tid: 2018-03-08 10:00
Plats: RÖ 7-26

1. Justering av protokoll

2. Skogspolitik (MJU17)
Beredning
Motioner
Föredragande: ALK

3. Åsnens nationalpark (MJU14)
Justering
Proposition 2017/18:87 och motion
Föredragande: BW/EF

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 13 mars 2018 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2017/18:20
Punkt 2: PM och motioner
Punkt 3: Förslag till betänkande

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Utskottets arbetsplan