Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:22 Tisdag 2018-03-13 kl. 11:00

Tisdag 2018-03-13 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2017/18:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:22
Datum och tid: 2018-03-13 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Övergripande miljöfrågor (MJU19)
Beredning
Motioner
Föredragande: AS

2. Övriga frågor

3. Nästa sammanträde
Torsdagen den 15 mars 2018 kl. 08.00

Bilagor


Punkt 1: PM och motioner


Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Utskottets arbetsplan