Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:23 Torsdag 2018-03-15 kl. 08:00

Torsdag 2018-03-15 kl. 08:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2017/18:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:23
Datum och tid: 2018-03-15 08:00
Plats: RÖ 7-26

1. Jordbruks- och fiskeråd den 19 mars 2018
Information
Statssekreterare Elisabeth Backteman
Näringsdepartementet

2. Justering av protokoll

3. Landsbygdspolitik (MJU18)
Beredning
Motioner
Föredragande: CN

4. Inkomna skrivelser

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 20 mars 2018 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Kommenterad dagordning med bilagor
Punkt 2: Protokoll 2017/18:19 och 2017/18:21
Punkt 3: PM och motioner
Punkt 4: Inkommen skrivelse

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Utskottets arbetsplan