Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:24 Tisdag 2018-03-20 kl. 11:00

Tisdag 2018-03-20 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2017/18:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:24
Datum och tid: 2018-03-20 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Justering av protokoll

2. Avfall och kretslopp (MJU15)
Beredning
Motioner
Föredragande: NL

3. Livsmedelspolitik (MJU16)
Beredning
Motioner
Föredragande: HR

4. Landsbygdspolitik (MJU18)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: CN

5. Inkomna EU-dokument
Föredragande: NL och ALK

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 22 mars 2018 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2017/18:22
Punkt 2-3: PM och motioner
Punkt 5: Lista inkomna EU-dokument m.m.

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Utskottets arbetsplan