Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:25 Tisdag 2018-03-27 kl. 11:00

Tisdag 2018-03-27 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2017/18:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:25
Datum och tid: 2018-03-27 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Val av ordförande

2. Justering av protokoll

3. Skogspolitik (MJU17)
Justering
Motioner
Föredragande: ALK

4. Övergripande miljöfrågor (MJU19)
Justering
Motioner
Föredragande: AS

5. Inkomna skrivelser

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 12 april 2018 kl. 08.00


Bilagor


Punkt 2: Protokoll 2018/18:23 och 2017/18:24
Punkt 2-3: Förslag till betänkande
Punkt 4: Inkommen skrivelse

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Utskottets arbetsplan