Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:27 Tisdag 2018-04-17 kl. 11:00

Tisdag 2018-04-17 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2017/18:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:27
Datum och tid: 2018-04-17 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Avfall och kretslopp (MJU15)
Justering
Motioner
Föredragande: NL

2. Kommissionens förslag till förordning om långlivade organiska föroreningar
Subsidiaritetsprövning, beslut
COM(2018) 144
Föredragande: AS

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Torsdagen den 19 april 2018 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: Förslag till betänkande
Punkt 2: Förslag till beslut

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Utskottets arbetsplan