Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:28 Torsdag 2018-04-19 kl. 10:00

Torsdag 2018-04-19 kl. 10:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2017/18:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:28
Datum och tid: 2018-04-19 10:00
Plats: RÖ 7-26

1. Information från Livsmedelsverket
Information om aktuella frågor
Gd Annica Sohlström

2. Justering av protokoll

3. Bemyndigande i terrängkörningslagen (MJU21)
Justering
Proposition 2017/18:192
Föredragande: BW

4. Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2017
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Skrivelse 2017/18:75
Föredragande: CN

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 26 april 2018 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 2: Protokoll 2017/18:26
Punkt 3: Förslag till betänkande
Punkt 4: PM

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Utskottets arbetsplan