Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:29 Torsdag 2018-04-26 kl. 10:00

Torsdag 2018-04-26 kl. 10:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2017/18:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:29
Datum och tid: 2018-04-26 10:00
Plats: RÖ 7-26

1. Justering av protokoll

2. Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2017 (MJU4y)
Justering
Skrivelse 2017/18:75
Föredragande: CN

3. Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan (MJU20)
Beredning
Proposition 2017/18:165
Föredragande: AS

4. En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder (MJU5y)
Fråga om yttrande till näringsutskottet
Proposition 2017/18:179 och motioner
Föredragande: JN

5. Kommissionens förslag till förordning om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan
Subsidiaritetsprövning
COM(2018) 173
Föredragande: CN

6. Inkomna EU-dokument
Föredragande: CN

7. Inkomna skrivelser
Föredragande: BW

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 3 maj 2018 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2017/18:27 och 2017/18:28
Punkt 2: Förslag till yttrande
Punkt 3: PM
Punkt 4: PM och motioner
Punkt 5: PM och COM(2018) 173
Punkt 6: Lista inkomna EU-dokument
Punkt 7: Inkommen skrivelse

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Utskottets arbetsplan