Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:30 Torsdag 2018-05-03 kl. 10:00

Torsdag 2018-05-03 kl. 10:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2017/18:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:30
Datum och tid: 2018-05-03 10:00
Plats: RÖ 7-26

1. En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder (MJU5y)
Justering
Proposition 2017/18:179 och motioner
Föredragande: JN

2. Begäran att få ta del av allmän handling
Föredragande: BW

3. Uppvaktning
Uppvaktning med anledning av proposition 2017/18:147 Ny djurskyddslag
World Animal Protection, Compassion in World Farming Sverige, Djurskyddet Sverige, Svenska Djurskyddsföreningen, Djurens Rätt och Vi Konsumenter

4. Justering av protokoll

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 15 maj 2018 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Förslag till yttrande
Punkt 2: PM
Punkt 4: Protokoll 2017/18:29


Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Utskottets arbetsplan