Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:31 Tisdag 2018-05-15 kl. 11:00

Tisdag 2018-05-15 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2017/18:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:31
Datum och tid: 2018-05-15 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Information från SMHI
Information om aktuella frågor
Gd Rolf Brennerfelt

2. Justering av protokoll

3. Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan (MJU20)
Justering
Proposition 2017/18:165
Föredragande: AS

4. Vårändringsbudget för 2018
Fråga om yttrande till finansutskottet
Proposition 2017/18:99
Föredragande: BW

5. 2018 års ekonomiska vårproposition (avsnitt 5.6)
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Proposition 2017/18:100
Föredragande: BW

6. Årsredovisning för staten 2017
Fråga om yttrande till finansutskottet
Skrivelse 2017/18:101
Föredragande: BW

7. Kommissionens förslag om insyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan
Subsidiaritetsprövning
COM(2018) 179
Föredragande: CN

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 17 maj 2018 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 2: Protokoll 2017/18:30
Punkt 3: Förslag till betänkande
Punkt 4-6: PM
Bilaga 7: PM och COM(2018) 179

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Utskottets arbetsplan