Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:32 Torsdag 2018-05-17 kl. 10:00

Torsdag 2018-05-17 kl. 10:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2017/18:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:32
Datum och tid: 2018-05-17 10:00
Plats: RÖ 7-26

1. Vårändringsbudget för 2018
Justering
Proposition 2017/18:99 och motion
Föredragande: BW

2. 2018 års ekonomiska vårproposition (ändring i riksdagsordningen)
Justering
Proposition 2017/18:100 och motioner
Föredragande: BW

3. Kommissionens förslag om insyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan
Subsidiaritetsprövning. Beslut.
COM(2018) 179
Föredragande: CN

4. Kommissionens förslag till förordning om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan
Fortsatt subsidiaritetsprövning och beslut
COM(2018) 173
Föredragande: CN

5. Klimatpolitik (MJU22)
Första beredning
Propositionerna 2017/18:163 och 2017/18:229, skrivelse 2017/18:238 och motioner
Föredragande: NL och MG

6. Inkomna EU-dokument
Föredragande: CN och AS

7. Inkomna skrivelser
Föredragande: BW

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 24 maj 2018 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1-2: Förslag till yttranden
Punkt 3: Förslag till beslut
Punkt 4: PM, regeringens bedömning och förslag till beslut
Punkt 5: PM och motioner
Punkt 6: Lista inkomna EU-dokument m.m.
Punkt 7: Inkommen skrivelse

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Utskottets arbetsplan