Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:33 Torsdag 2018-05-24 kl. 10:00

Torsdag 2018-05-24 kl. 10:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2017/18:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:33
Datum och tid: 2018-05-24 10:00
Plats: RÖ 7-26

1. Justering av protokoll

2. Klimatpolitik (MJU22)
Fortsatt beredning
Propositionerna 2017/18:163 och 2017/18:229, skrivelse 2017/18:238 och motioner
Föredragande: NL och MG

3. Invasiva främmande arter (MJU23)
Beredning
Proposition 2017/18:211
Föredragande: SM

4. Ny djurskyddslag (MJU24)
Beredning
Proposition 2017/18:147 och motioner
Föredragande: HR och CN

5. Inkomna skrivelser

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 31 maj 2018 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2017/18:31 och 2017/18:32
Punkt 2: PM och motioner
Punkt 3: PM
Punkt 4: PM och motioner
Punkt 5: Inkomna skrivelser

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Utskottets arbetsplan