Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:35 Tisdag 2018-06-12 kl. 11:00

Tisdag 2018-06-12 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2017/18:35


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:35
Datum och tid: 2018-06-12 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Klimatpolitik (MJU22)
Justering
Propositionerna 2017/18:163 och 2017/18:229, skrivelse 2017/18:238 och motioner
Föredragande: NL och MG

2. Kommissionens förslag om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön
Subsidiaritetsprövning. Beslut.
COM(2018) 340
Föredragande: AS

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Torsdagen den 14 juni 2018 kl. 08.00

Bilagor


Punkt 1: Förslag till betänkande
Punkt 2: Förslag till beslut

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Utskottets arbetsplan