Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:36 Torsdag 2018-06-14 kl. 08:00

Torsdag 2018-06-14 kl. 08:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2017/18:36


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:36
Datum och tid: 2018-06-14 08:00
Plats: RÖ 7-26

1. Reformpaketet för den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020
Överläggning
COM(2018) 392 - 394
Statssekreterare Elisabeth Backteman
Näringsdepartementet

2. Jordbruks- och fiskeråd 18 juni 2018
Information
Statssekreterare Elisabeth Backteman
Näringsdepartementet

3. Justering av protokoll

4. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om samordning av rapporteringsskyldigheter på miljöpolitikens område m.m.
Subsidiaritetsprövning
COM(2018) 381
Föredragande: AS

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 19 juni 2018 kl. 13.00

Bilagor


Punkt 1: PM, COM(2018) 392 - 394 och PU tidigare överläggningar
Punkt 2: Kommenterad dagordning med bilagor
Punkt 3: Protokoll 2017/18:34
Punkt 4: PM och COM(2018) 381


Dessutom bifogas:
Utskottets arbetsplan
Preliminära sammanträdestider