Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:37 Tisdag 2018-06-19 kl. 13:00

Tisdag 2018-06-19 kl. 13:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2017/18:37


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:37
Datum och tid: 2018-06-19 13:00
Plats: RÖ 7-26

1. Kommissionens förslag om fastställande av utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon
Överläggning
COM(2018) 284
Miljöminister Karolina Skog
Miljö- och energidepartementet

2. Miljöråd 25 juni 2018
Information
Miljöminister Karolina Skog
Miljö- och energidepartementet

3. Justering av protokoll

4. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om samordning av rapporteringsskyldigheter på miljöpolitikens område m.m.
Subsidiaritetsprövning. Beslut.
COM(2018) 381
Föredragande: AS

5. Inkomna EU-dokument
Föredragande: AS

6. EU-ärenden under sommaren 2018
Föredragande: BW

7. Bemyndiganden
Föredragande: BW

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 21 augusti 2018 kl. 13.00

Bilagor


Punkt 1: PM och COM(2018) 284
Punkt 2: Kommenterad dagordning med bilagor
Punkt 3: Protokoll 2017/18:35
Punkt 4: Förslag till beslut
Punkt 5: Lista inkomna EU-dokument m.m.
Punkt: 6: PM

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Utskottets arbetsplan