Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:10 Torsdag 2018-12-06 kl. 11:30

Torsdag 2018-12-06 kl. 11:30

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2018/19:10


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:10
Datum och tid: 2018-12-06 11:30
Plats: RÖ 7-26

1. Justering av protokoll

2. Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård (MJU1)
Beredning
Prop. 2018/19:1 och motioner
Föredragande: AS och NL

3. Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel (MJU2)
Beredning
Prop. 2018/19:1 och motioner
Föredragande: CN och SM

4. Förslag till uppföljning och analys av regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 20 Allmän miljö - och naturvård
Beredning
Föredragande: MN

5. Förslag till uppföljning och analys av regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
Beredning
Föredragande: LH

6. Representanter till riksdagens OECD-nätverk
Beslut om två ledamöter att representera utskottet i riksdagens OECD-nätverk.

7. Inkomna skrivelser
Föredragande: MB

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 11 december kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2018/19:9
Punkt 2-3: PM och motioner
Punkt 4-5: Uppföljningsrapporter
Punkt 7: Inkommen skrivelse


Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Arbetsplan