Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:22 Tisdag 2019-03-12 kl. 11:00

Tisdag 2019-03-12 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2018/19:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:22
Datum och tid: 2019-03-12 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Uppvaktning av Sweden Food Arena

2. Uppvaktning av Eldrimner

3. Nästa sammanträde
Torsdagen den 14 mars 2019 kl. 08.00

BilagorDessutom bifogas:
För kännedom Nordiska Rådets rekommendationer 2018 inom utskottets ansvarsområde
Rekommendation ang. miljödifferentierade hamnavgifter
Rekommendation ang. mottagning av avfall från fartyg
Rekommendation ang. minska utsläppen från sjöfarten i Norden
Rekommendation ang. plastpartiklar i dricksvatten
Rekommendation ang. nytt samarbetsprogram för miljö- och klimatsektorn
Rekommendation ang. gemensam Nordisk kraft i förhållandet EU och skogspolitiken – ministerrådet
Rekommendation ang. gemensam Nordisk kraft i förhållandet EU och skogspolitiken - nordiska regeringarna
Rekommendation ang. förhandling av globalt FN-avtal om biodiversitet
Rekommendation ang. utveckling av koncept i förhandlingarna av globalt FN-avtal om biodiversitet

Preliminära sammanträdestider
Utskottets arbetsplan