Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:23 Torsdag 2019-03-14 kl. 08:00

Torsdag 2019-03-14 kl. 08:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2018/19:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:23
Datum och tid: 2019-03-14 08:00
Plats: RÖ 7-26

1. Jordbruks- och fiskeråd 18 mars 2019
Information
Landsbygdsminister Jennie Nilsson
Näringsdepartementet

2. EU:s skogsstrategi COM (2018) 811
Information
Landsbygdsminister Jennie Nilsson
Näringsdepartementet

3. Justering av protokoll

4. Mot en heltäckande EU-ram för hormonstörande ämnen (MJU10)
Beredning
COM(2018) 734
Föredragande: BN

5. Inkomna EU-dokument
Föredragande: SM och CN

6. Inkomna skrivelser
Föredragande: MB

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 26 mars 2019 kl. 11.00

9. Information från Kemikalieinspektionen
Generaldirektör Nina Cromnier

Bilagor


Punkt 1: Kommenterad dagordning med bilagor
Punkt 2: PM och COM(2018) 811
Punkt 3: Protokoll 2018/19:21
Punkt 4: PM, COM(2018) 734 och Fakta-PM 2018/19:14
Punkt 5: Lista inkomna EU-dokument
Punkt 6: Inkomna skrivelser

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Arbetsplan