Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:24 Tisdag 2019-03-26 kl. 11:00

Tisdag 2019-03-26 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2018/19:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:24
Datum och tid: 2019-03-26 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Justering av protokoll

2. Naturvård och biologisk mångfald (MJU9)
Justering
Motioner
Föredragande: SM

3. Kommissionens meddelande om en EU-ram för hormonstörande ämnen (MJU10)
Justering
COM(2018) 734
Föredragande: BN

4. Kl. 11.15 Information om arbetet med utredningen om styrmedel för att främja användning av biobränsle för flyget och dess slutbetänkande Biojet för flyget (SOU 2019:11)
Miljö- och klimatminister Isabella Lövin
Miljö- och energidepartementet

5. Djurskydd (MJU11)
Beredning
Motioner
Föredragande: AS

6. Livsmedelspolitik (MJU12)
Beredning
Motioner
Föredragande: CN

7. Utskottets arbetsplan
Föredragande: MB

8. Inkomna skrivelser
Föredragande: MB

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 28 mars 2019 kl. 10.30 i RÖ7-23

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2018/19:22 och 23
Punkt 2: Förslag till betänkande
Punkt 3: Förslag till utlåtande
Punkt 5-6: PM och motioner
Punkt 7: Arbetsplan
Punkt 8: Inkommna skrivelser

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider