Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:25 Torsdag 2019-03-28 kl. 10:15

Torsdag 2019-03-28 kl. 10:15

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2018/19:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:25
Datum och tid: 2019-03-28 10:15
Plats: RÖ 7-23

1. Kl. 10.15 Klimatpolitiska rådet
Klimatpolitiska rådet presenterar sin rapport 2019

2. Nästa sammanträde
Torsdagen den 4 april 2019 kl. 10.00

Bilagor


Klimatpolitiska rådets rapport 2019
Preliminära sammanträdestider
Arbetsplan