Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:26 Torsdag 2019-04-04 kl. 10:00

Torsdag 2019-04-04 kl. 10:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2018/19:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:26
Datum och tid: 2019-04-04 10:00
Plats: RÖ 7-26

1. Justering av protokoll

2. Livsmedelspolitik (MJU12)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: CN

3. Vattenvård (MJU13)
Beredning
Motioner
Föredragande: BN

4. Inkomna EU-dokument
Föredragande: CN

5. Utskottets arbetsplan
Föredragande: MB

6. Inkomna skrivelser
Föredragande: MB

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 9 april 2019 kl. 11.00

9. Information från Formas
Gd Ingrid Petersson

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2018/19:24 och 25
Punkt 2: Förslag till betänkande
Punkt 3: PM och motioner
Punkt 4: Lista inkomna EU-Dokument
Punkt 5: Arbetsplan
Punkt 6: Inkomna skrivelser

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider