Planerat tekniskt arbete

Under onsdag förmiddag pågår ett planerat tekniskt arbete på riksdagens webbplats som innebär att det kan uppstå vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation@riksdagen.se.

Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:27 Tisdag 2019-04-09 kl. 11:00

Tisdag 2019-04-09 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2018/19:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:27
Datum och tid: 2019-04-09 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Djurskydd (MJU11)
Justering
Motioner
Föredragande: AS

2. Verksamheten i Europeiska unionen under 2018
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Skrivelse 2018/19:115 och motioner
Föredragande: SE

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Torsdagen den 11 april 2019 kl. 08.00

5. Information från Livsmedelsverket
Generaldirektör Annica Sohlström

Bilagor


Punkt 1: Förslag till betänkande
Punkt 2: PM och motioner

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Utskottets arbetsplan