Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:28 Torsdag 2019-04-11 kl. 08:00

Torsdag 2019-04-11 kl. 08:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2018/19:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:28
Datum och tid: 2019-04-11 08:00
Plats: RÖ 7-26

1. Jordbruks- och fiskeråd 15 april 2019
Information och eventuell överläggning
Landsbygdsminister Jennie Nilsson
Näringsdepartementet

2. Justering av protokoll

3. Livsmedelspolitik (MJU12)
Justering
Motioner
Föredragande: CN

4. Vattenvård (MJU13)
Justering
Motioner
Föredragande: BN

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdag 23 april 2019 kl 11.00

7. Sportfiskarna
Information om förbundets aktuella frågor

Bilagor


Punkt 1: Kommenterad dagordning med bilagor
Punkt 2: Protokoll 2018/19:26
Punkt 3-4: Förslag till betänkande

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Utskottets arbetsplan